• 0165 548824
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boekhouden in Balans

Boekhouden in Balans is een serie die het volledige vakgebied Boekhouden omvat op elk niveau. Deze serie is ontwikkeld in overleg met zowel consultants, ondernemersverenigingen en de betrokkenen op de diverse onderwijsniveaus. De invalshoek is vooral praktisch gericht.

Boekhouden in Balans

Voor het vakgebied boekhouden en bedrijfsadministratie hebben we verschillende boeken. De verschillende delen zijn niet genummerd, maar hebben welk een aparte naam. Elk deel is onafhankelijk van elkaar bruikbaar. De verschillende delen zijn sterk gestructureerd en voorzien van een metadatering tot op begripsniveau. Wilt u vrijblijvend advies over welke methode voor u het meest geschikt is of heeft u behoefte aan maatwerk? Neem contact op.

We hebben onder meer:
 • Eenmanzaak
 • Rechtsvormen
 • Inleiding boekhouden
 • Periodeafsluiting
 • Basis
 • Omvorming
 • Consolidatie en Fiscale jaarrekening
 • Reconstructie
 • Bijzondere boekingen

Doorlopende leerlijn

Er is een doorlopende leerlijn naar het vervolgonderwijs. Of het nu gaat om het wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of cursorisch onderwijs, uw leerlingen kunnen gebruikmaken van lesmateriaal van hetzelfde team en een duidelijk herkenbare didactiek.

De verschillende delen zijn niet genummerd, maar hebben welk een aparte naam. Elk deel is onafhankelijk van elkaar bruikbaar. Heeft u voor uw opleiding behoefte aan maatwerk? Dat is ook mogelijk, neem contact op voor de mogelijkheden.

Boekhouden in Balans Eenmanszaak

Hierin bespreken we uitgebreid de boekhoudcyclus, de meest gangbare boekingen zonder en met toepassing van de permanence, belastingformulieren zijn opgenomen en ook de nodige achtergrond over bijvoorbeeld praktische aspecten van de administratieve organisatie en relevante wetgeving. De geautomatiseerde boekhouding bespreken we aan de hand van een casus die in het boek staat. De opbouw is concentrisch waardoor ook voortdurend het einddoel in de gaten wordt gehouden: het op behoefte verstrekken van betrouwbare informatie. Dat zie je ook in de opgaven terug, een voortdurende transfer en op verschillende manieren verwerken van financiële en niet-financiële feiten.

Boekhouden in Balans Eenmanszaak voldoet volledig aan het kwalificatiedossier voor Elementaire Kennis Bedrijfsadministratie.

Voor leerlingen met een beroepsgerichte opleiding, bijvoorbeeld MBO, verhoogt Boekhouden in Balans Eenmanszaak hun directe inzetbaarheid in een administratieve functie binnen vooral de handels- en dienstverlenende onderneming. Een ondernemer met een eenmanszaak in die sectoren kan volledig zijn eigen boekhouding verzorgen en ook een groot deel van de fiscale aspecten zelf afhandelen.

We hebben het boek (9789462870000) voorzien van veel oefening met veel afwisseling en vasthouden aan de concentrische opbouw en een zelftoets per hoofdstuk. Daardoor zitten er twee werkboeken bij (9789462870017 en 9789462870024). We bieden de opgaven uit het werkboek ook aan via een opgavenboek (9789462870048). Ieder heeft uiteindelijk een eigen voorkeur als het over oefenen gaat. Het zeer uitgebreide antwoordenboek (9789462870062) sluit zowel bij de werkboeken als bij het opgavenboek aan.

Boekhouden in Balans Rechtsvormen

We bespreken de boekhoudcyclus en boekingen, maar gaan vooral in op de aspecten die een rol spelen als een ondernemer kiest voor een andere rechtsvorm dan de eenmanszaak. Zo leggen we de link naar de externe verslaggeving en bespreken we wat je van een externe accountant mag verwachten. Ook gaan we uitgebreider in op de wettelijke verplichtingen.

Boekhouden in Balans Rechtsvormen voldoet volledig aan het kwalificatiedossier voor Kennis Bedrijfsadministratie.

Voor mbo-studenten uit de administratieve sector verhoogt het hun praktische inzetbaarheid in ondernemingen met een andere rechtsvorm dan de eenmanszaak. De geautomatiseerde gegevensverwerking zetten we voort met budgettering.

Voor ondernemers met een bv of nv is het geschikt om zelf hun boekhouding te voeren en als ze ervoor kiezen om deze uit te besteden, te weten wat ze kunnen en mogen verwachten van hun accountant en ook deze in hoofdlijnen zelf te kunnen controleren. Ook hier is de oefening uitgebreid maar het is gelukt het in één werkboek (9789462870093) te houden. Uiteraard is ook een theorieboek (9789462870086) en antwoordenboek (9789462870130) beschikbaar.

Voor studenten hbo/wo met een controllersopleiding is de combinatie van Eenmanszaak en Rechtsvormen zeker aan te raden omdat de gedetailleerdheid heel duidelijk laat zien waar eventuele verschillen kunnen ontstaan en hoe deze kunnen worden opgelost. Ze zijn ook geschikt voor studenten die als zelfstandig financieel adviseur willen gaan werken.

Van Vlimmeren heeft lesmateriaal op economisch en bedrijfseconomisch gebied voor ieder niveau.

Boekhouden in Balans Basis

Het eerste deel van een volledig nieuwe methode voor het vakgebied boekhouden binnen het hoger onderwijs. In dit boek bespreken we alle gangbare – en ook de wat minder gangbare – boekingen die kunnen voorkomen in met name handelsondernemingen.

Volgens het Burgerlijk Wetboek is elke onderneming verplicht een boekhouding bij te houden. Deze boekhouding is ook nodig om te voldoen aan overige wettelijke eisen, die onder andere gelden voor de fiscale en de externe verslaggeving. Maar de boekhoudingmoet ook voorzien in de informatiebehoeften van de onderneming zelf. Door de verschillende eisen die aan de boekhouding worden gesteld, is de boekhouding van elke onderneming uniek: afgestemd op de veelheid aan informatiebehoeften die de betrokkenonderneming heeft. Als die onderneming verandert of groeit, moet de boekhouding worden aangepast om ook dan te kunnen voldoen aan de gewijzigde informatiebehoeften. Een boekhouding mag dan ook niet star zijn, maar moet flexibel en dynamisch zijn. In Boekhouden in Balans besteden we aandacht aan alle hierboven genoemde aspecten van de boekhouding, waarbij ook de controle een rol speelt. Daardoor is het noodzakelijk dat we af en toe de diepte ingaan, maar we laten ook de breedte van het vakgebied zien.

Boekhouden in Balans Basis is sterk gestructureerd en voorzien van een metadatering tot op begripsniveau. Ook de aanwezigheid van veel voorbeelden en volwaardige zelftoetsen per hoofdstuk (met uitwerkingen achter in het boek) maken deze methode erg geschikt voor zelfstudie. Meer oefeningen zijn opgenomen in het bijbehorende opgavenboek (9789462870857), waarbij ook een antwoordenboek (9789462870864) verkrijgbaar is.

Boekhouden in Balans Omvorming

De boekhouding moet voorzien in de informatiebehoeften van de onderneming zelf. Met name voor ondernemingen met een omvormingsproces zijn er speciale eisen. Zo'n proces treffen we aan in industriële ondernemingen maar ook in allerlei dienstverlenende ondernemingen.
Ondernemingen zijn vrij hun interne administratie af te stemmen op hun specifieke informatiebehoeften. Vanuit die visie is de ene methode vaak geschikter dan een andere methode. De onderneming kiest zelf voor de methode waarvan zij vindt dat die het beste bij haar informatiebehoeften aansluit.

In Omvorming bespreken we onder andere de volgende onderwerpen:

 1. Herhaling basisboekingen. Deze hoofdstukken zijn vooral bedoeld voor studenten bij wie de basiskennis van het boekhouden wat is weggezakt of om nog even terug te kunnen kijken.
 2. Kostensoorten die specifiek zijn voor ondernemingen met een omvormingsproces.
 3. De boekingen van het omvormingsproces zelf staan hier centraal. In tien hoofdstukken gaan we vooral de breedte in. We laten zien wat er zoal mogelijk is op dit gebied, zodat een onderneming een afgewogen keuze kan maken voor de methode die bij haar en haar informatiebehoeften past. Onvermijdelijk gaan we daarbij ook af en toe de diepte in.
 4. Het samenstellen van de jaarstuken voor de externe verslaggeving van een boekhouding die is toegespitst op het registreren van het omvormingsproces. Daar komen ook de bijzondere boekingen voor langlopende projecten en het kasstroomoverzicht aan de orde.
Ondernemingen die het proces en de informatie daarover werken met een ERP-systeem.

De heldere structuur, de aanwezigheid van veel voorbeelden en volwaardige zelftoetsen per hoofdstuk (met uitwerkingen achter in het boek) maken deze methode erg geschikt voor zelfstudie. Meer oefeningen zijn opgenomen in het bijbehorende opgavenboek, waarbij ook een antwoordenboek verkrijgbaar is.

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Boekhouden in Balans Consolidatie en Fiscale jaarrekening

Een deel van de ondernemingen in Nederland heeft te maken met consolidatie. Daarnaast heeft iedere onderneming te maken met allerlei fiscale verplichtingen.

Boekhouden in Balans Consolidatie en Fiscale jaarrekening is in ontwikkeling (verschijnt in de loop van 2018; losse onderwerpen zijn al wel beschikbaar voor flexboeken).

De aanwezigheid van veel voorbeelden en volwaardige zelftoetsen per hoofdstuk (met uitwerkingen achter in het boek) maken deze methode erg geschikt voor zelfstudie. Meer oefeningen zijn opgenomen in het bijbehorende opgavenboek, waarbij ook een antwoordenboek verkrijgbaar is.

Boekhouden in Balans Reconstructie

Een compact boekje met boekingsstukken over een bepaalde periode, maar wel allemaal door elkaar. Van een aantal ontbreken gegevens, uit de inventarisatie aan het einde van de periode blijkt dat er mogelijk ook boekingsstukken ontbreken.

Samengevat: een puinhoop. Het doel is dat de student deze puinhoop om weet te zetten in een administratie die voldoet aan de regels. Dat kan handmatig of geautomatiseerd. We hebben bewust gekozen voor de rechtsvorm eenmanszaak in de cases zodat dit boek breed inzetbaar is. Het laat namelijk heel goed zien in welke mate een student zelfstandig eerdere stof op een andere manier kan toepassen en het stimuleert het probleemoplossend vermogen.

 

Boekhouden in Balans Bijzondere boekingen

Zoals de naam al aangeeft, nemen we hierin de posten op voor specifieke onderwerpen. Voorbeelden zijn de omzetting van de ene rechtsvorm in een andere en de terugkeer daarvan, filiaalboekhoudingen, vreemde valuta, statiegelden e.d. Dit boek is vooral geschikt voor het hoger onderwijs (hbo en wo) en daarnaast voor ondernemers die behoefte hebben aan informatie over één of meer van deze onderwerpen.

Docentenmateriaal en -ondersteuning

Voor de docent is een docentenhandleiding verkrijgbaar met de uitwerkingen van de zelftoetsen, eindtermenverantwoording, voorbeeldpta’s, studielasturenoverzichten enz.

Het docentenmateriaal (ook toegang tot de docentenpagina) is uitsluitend via ons aan te vragen.

Docentenpagina

Het digitale deel bestaat onder andere uit toegang tot de digiboeken van elk boek.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.